โครงการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ SET SE102 - Find Your Why LEGO SERIOUS PLAY Method

 

คุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดโครงการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ SET SE102 เรียนรู้และ workshop ตั้งแต่การบริหารธุรกิจให้เป็น การพัฒนาศักยภาพของธุรกิจเพื่อสังคม และการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมอย่างยั่งยืน เริ่มต้นด้วยหัวข้อ Find Your Why : Connecting Head Heart Hands Together to Build a Lasting Business with LEGO SERIOUS PLAY Method โดยมีคุณณฤดี คริสธานินทร์ Transformation and strategy facilitator บริษัท ยูเรก้า โกลบอล เป็นผู้นำเข้าสู่กระบวนการค้นหา "BIG Why" เพื่อช่วยให้ได้ใช้ความคิดร่วมกัน มีประสิทธิภาพด้วยศาสตร์ของสมองและ Constructionism เป้าหมายเชิงคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ของแต่ละ SE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้เข้าชม  1236