วันอนุรักษ์เสือโคร่งโลก

29 กรกฎาคม
วันอนุรักษ์เสือโคร่งโลก 
 
รู้หรือไม่? ทั่วโลกมีประชากรเสือโคร่งไม่เกิน 4,000 ตัว ในไทยเหลือประมาณ 250 ตัว
 
เสือโคร่งผู้มีบทบาทสำคัญในฐานะนักล่า ผู้รักษาสมดุลระบบนิเวศแห่งผืนป่า
- นักล่าบนสุดของห่วงโซ่อาหาร
- เป็นผู้ควบคุมสายใยอาหารแห่งป่า สร้างความหลากหลายให้ระบบนิเวศ
- เป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า
 
ร่วมด้วยช่วยกัน หยุดล่า หยุดค้า คืนเสือสู่ป่า เพื่อป่ายั่งยืน
 
 
ผู้เข้าชม  1669