ป่าชุมชนบ้านพุตูม

หมู่ 5  ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

 “เพิ่มป่าสร้างแหล่งท่องเที่ยวและรายได้”

   

จุดเด่น : พื้นที่ป่าชุมชนสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต
เนื่องจากมีภูมิทัศน์สวยงาม ใกล้แหล่งน้ำ
 
พื้นที่ปลูก : 16 ไร่ (จำนวนต้นไม้ 2,230 ต้น)

พันธุ์ไม้ที่ต้องการปลูก :
- ไม้ยืนต้น และไม้ผล เช่น พะยูง สัก ตะเคียน หว้า มะค่าโมง ประดู่ ขี้เหล็ก ยมหอม ยางนา เหรียงป่า มะขามป้อม

หมายเหตุ : การสนับสนุนพื้นที่ปลูก จำนวน 10 ไร่ แต่เป็นการปลูกต้นไม้ทดแทน ในบริเวณพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม จึงขยายการปลูกเป็น 16 ไร่

_______________________________________________________________

เนื้อที่ป่าชุมชน : 2,248 ไร่
ได้รับอนุมัติจากกรมป่าไม้ : ต่ออายุปี พ.ศ. 2559
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางหัก-เขาปุ้ม
ระยะทางจากกรุงเทพ : 170 กิโลเมตร
ระยะเวลาเดินทางจากกรุงเทพ : 2 ชั่วโมง 40 นาที

---------------------------------------------------------------------------------------------

   | เริ่มปลูก : มิถุนายน 2564

   | พื้นที่ปลูก : 16 ไร่

   | ความสูง : 100 - 110 cm. ณ เดือนตุลาคม 2564

   | อัตราการรอดตายของต้นไม้ : 95% ณ เดือนตุลาคม 2564

---------------------------------------------------------------------------------------------

Update : การสนับสนุน การปลูก การดูแลและติดตามผลการเติบโต

---------------------------------------------------------------------------------------------

การสนับสนุนจากองค์กรภาคธุรกิจ

ป่าชุมชนบ้านพุตูม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี เป็นพื้นที่แห่งที่ 2 ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) พันธมิตรสนับสนุนงบประมาณแก่โครงการ Care the Wild และกรมป่าไม้ ซึ่งได้ร่วมมือกับชุมชนเข้มแข็ง ปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและแหล่งอาหารที่ยั่งยืน

 

การสำรวจพื้นที่ร่วมกัน

เมื่อเดือนเมษายน 2564 ทีมผู้บริหารโครงการ Care the Wild  กรมป่าไม้  บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ร่วมประชุมหารือวางแผนการปลูกต้นไม้ในบริเวณป่าชุมชน ซึ่งโดยรวมมีความสมบูรณ์และมีจุดเด่นคือ เป็นพื้นที่ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตด้วยภูมิทัศน์สวยงาม ใกล้แหล่งน้ำ และมีแหล่งท่องเที่ยวเป็นจุดชมวิว (ดอยผาแด่น) ในบริเวณใกล้เคียง และเป็นจุดให้นักท่องเที่ยวใช้เล่นพารามอเตอร์

 

ประชุมวางแผนปลูกป่า จำนวน 16 ไร่ บนพื้นที่ 3 แปลง

   

พื้นที่ป่าใกล้บริเวณอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยด โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ค่อนข้างหนาแน่น มีพื้นที่เสื่อมโทรมที่ต้องมีการปลูกเสริม เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ให้ป่าชุมชน

 

ขั้นตอนการเตรียมพันธุ์กล้าไม้

 

 

อนุบาลกล้าไม้ ใช้กล้าข้ามปี เพื่อความแข็งแรง ความสูงกล้าไม้ประมาณ 30 - 60 เซนติเมตร

 

กระบวนการปลูก และการบริหารจัดการน้ำ

ทีมงานกรมป่าไม้  โดยศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 7 (จ.ราชบุรี) ร่วมกับชุมชน เตรียมการปลูก  วางระบบน้ำ และดำเนินการปลูกได้สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามแผนที่กำหนด แล้วเสร็จเมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

 

ขุดหลุมปลูกในพื้นที่ที่จะวางแนวหลักสเต็กไม้ไผ่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปลูกต้นไม้ในที่ว่าง โดยหลีกเลี่ยงการปลูกใต้ร่มไม้ใหญ่ที่มีอยู่เดิมและถูกต้องตามหลักวิชาการ

 

เตรียมดินดำพร้อมทั้งโพลิเมอร์สำหรับใส่เพิ่มเติมในบริเวณโคนต้นไม้

  

เตรียมกล้าไม้พร้อมเปลี่ยนถุงจาก 2*6 นิ้วเป็น 4*8 นิ้ว 

 

ติดตั้งปั๊มน้ำ วางแนวสายท่อและท่อน้ำหยดเพื่อให้น้ำจากฝายผาน้ำหยดไปยังบริเวณโคนต้นไม้ทุกต้น ลดปัญหาแล้งและวางแผนกำหนดการปล่อยน้ำทุกวัน ช่วยให้มีน้ำรดต้นไม้ตลอดปี จนกว่ากล้าไม้จะแข็งแรงและเติบโตได้ต่อไป และลดอัตราการตายของกล้าไม้ในช่วงฤดูแล้ง

 

ชาวชุมชนบ้านพุตูมร่วมดูแลการรดน้ำต้นไม้ ลดปัญหาฝนขาดช่วง

 

ติดตั้งรั้วลวดหนามไฟฟ้าแบบไม่รุนแรง เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเช่น วัว ไม่ให้เข้ามาทำลายต้นไม้ที่ปลูกใหม่

   

  

หลังการปลูกต้นไม้แล้ว ชาวชุมชนบ้านพุตูมบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ด้วยการให้ปุ๋ยทางใบ เพื่อให้ต้นไม้มีอัตราการรอดตายสูงสุด และดูแลต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี และมีการปลูกซ่อมเสริมกรณีต้นไม้ตาย โดยมีเป้าหมายต้นไม้ที่ปลูกมีอัตราการรอด 100 เปอร์เซ็น

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

ผลสำเร็จการปลูกป่าจำนวน 16 ไร่ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชุมชนบ้านพุตูม บำรุงดูแลรักษาต้นไม้ เพื่อให้ต้นไม้มีอัตราการรอดตายสูงสุด และดูแลต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี และมีการปลูกซ่อมเสริมกรณีต้นไม้ตาย โดยมีเป้าหมายต้นไม้ที่ปลูกมีอัตราการรอด 100%

 

ผลลัพธ์ต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม

จากการสนับสนุนของภาคธุรกิจ ในการระดมทุนเพื่อปลูกต้นไม้ในป่าชุมชนบ้านพุตูม ซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุม 2,248 ไร่ สร้างผลสำเร็จการปลูกป่าจำนวน 16 ไร่ ด้วยต้นไม้กว่า 2,230 ต้น ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 20,070 กิโลกรัมคาร์บอนไดซ์ออกไซต์เทียบเท่า สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนบ้านพุตูม หมู่ 5 ซึ่งมีสมาชิก 200 ครัวเรือน และหมู่ 1 ,  3 , 6  รวมประมาณ 600 ครัวเรือน ครอบคลุมประโยชน์จากป่าโดยเก็บของป่า หารายได้จากป่า เช่นเก็บพืช เก็บเห็ด หน่อไม้ และสมุนไพรเป็นหลัก

 

การติดตามผลการปลูกครั้งที่ 1  #  30 กรกฎาคม 2564 

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ที่ผ่านมา ทางคณะทีมงานโครงการ Care the Wild และผู้สนับสนุนการปลูก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมการปลูกต้นไม้ร่วมกับสมาชิกในชุมชนบ้านพุตูม และกรมป่าไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยการติดตามผลการปลูกต้นไม้ครั้งที่ 1 ณ ป่าชุมชนบ้านพุตูม ได้ติดตั้งป้ายโครงการฯ หน้าทางเข้าบริเวณอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยด และต้นไม้มีผลลัพธ์การเติบโตที่น่าพึงพอใจ ต้นไม้มีอัตราส่วนการรอดตายถึง 95% และมีความสูงเฉลี่ยเพิ่มขึ้นกว่า 100 - 110 เซนติเมตร ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ถือเป็นการร่วมมือ ร่วมใจการดูแลต้นไม้ให้เติบโตเป็นป่าอย่างยั่งยืนด้วยสมาชิกชุมชนบ้านพุตูม และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ 

 

 

คณะทีมงานโครงการ Care the Wild และผู้สนับสนุนการปลูก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมการปลูกต้นไม้

  

 

บริเวณแปลงปลูกต้นไม้ ต้นไม้มีอัตราการรอดตายถึง 95% และมีความสูงเฉลี่ยรวมต่อต้น 100 - 110 เซนติเมตร

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมปลูกแปลงที่ 2 ร่วมกับผู้สนับสนุน

Care the Wild “ปลูกป้อง”รีบปลูก  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา นำทีมพนักงานจิตอาสา ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ  ณ ป่าชุมชนบ้านพุตูม อ.บ้านลาด จ. เพชรบุรี 

ในโอกาสวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2565 ที่ผ่านมา (ทุกวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี )  ทีมผู้บริหารพันธมิตร โครงการ Care the Wild   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  (BAY)  ตลาดหลักทรัพย์ฯ  (SET) และกรมป่าไม้ ได้แก่  คุณนงรัก งามวิทย์โรจน์ ผอ.ฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม  ตลาดหลักทรัพย์ฯ  คุณนันทนา บุณยานันต์  ผอ.สำนักจัดการป่าชุมชน พร้อมด้วยทีมพนักงานจิตอาสาของ BAY และพี่น้องชาวชุมชนบ้านพุตูม กว่า 80 คน  ร่วมจัดกิจกรรมใส่ปุ๋ยต้นไม้ และทำฝายกักน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนป่า 2 ตัวในพื้นที่ปลูกที่สนับสนุนโดย BAY รวม 20 ไร่  ณ ป่าชุมชนบ้านพุตูม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี  ซึ่งมีคุณวรุธ ดอนหงาย  เป็นประธานคณะกรรมการป่าชุมชนฯ

  

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ยึดมั่นในพันธกิจลดการปล่อยคาร์บอนจากกระบวนการดำเนินธุรกิจของธนาคารให้เหลือศูนย์ ในปี 2573 (Net Zero) และลดการปล่อยคาร์บอนจากการให้บริการทางการเงินให้เหลือศูนย์ภายในปี 2593  จึงสานต่อโครงการ CARE THE WILD “ปลูกป้อง” PLANT & PROTECT” สนับสนุนการปลูกต้นไม้ต่อเนื่อง รวม 6,000 ต้น  ในจ.ราชบุรี และจ.เพชรบุรี ซึ่งจะช่วยดูดซับปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 54,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า
“ปลูกป้อง” รีบปลูก ขับเคลื่อนการปลูกต้นไม้ของโครงการฯ ช่วงฤดูปลูกของปี 2565 นี้ ( ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม) ได้เพิ่มผืนป่าในป่าชุมชนใน 9 จังหวัด ทั่วประเทศไปแล้ว  10 แปลง รวมเนื้อที่ปลูก 312.5 ไร่  จำนวนต้นไม้ 62,500 ต้น  ซึ่งจะช่วยดูดซับปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 562,500 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า 

  

 

 

 


(ผู้ที่สนใจในการร่วมสร้างผืนป่าร่วมกับโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง” สร้างป่าด้วยใจ เพื่อสร้างสมดุลในระบบนิเวศ สามารถติดต่อได้ที่  ของเว็บไซต์ SET Social Impact ร่วมเป็นสื่อกลางในการสร้างป่าเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี)

ผู้เข้าชม  2988