ตลาดหลักทรัพย์ฯ เชื่อมโยงความร่วมมือด้านการส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบการเพื่อสังคม สู่สถาบันการศึกษาในภูมิภาค

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เชื่อมโยงความร่วมมือด้านการส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบการเพื่อสังคม สู่สถาบันการศึกษาในภูมิภาค
 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดอบรมหลักสูตร "Train the Trainers and Team Based Teaching" ภายใต้โครงการ "SET Social Impact SE101@University" โดยมีคุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม เพื่อส่งเสริม และสร้างความพร้อมให้แก่คณาจารย์ ทั้ง 4 มหาวิทยาลัยได้แก่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นำไปสร้างหลักสูตรเพื่อให้ความรู้แก่นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจการประกอบการเพื่อสังคม เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 ที่โรงแรม เดอะ เบด วาเคชั่น ราชมังคลา จ.สงขลา
 
 
 
สถาบันอุดมศึกษาใดสนใจหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบธุรกิจเพื่อสังคมเบื้องต้น สามารถ ได้ที่ www.setsocialimpact.com
สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม 
ตลาดหลักทรัพย์ โทร. 0-2008-9899
ผู้เข้าชม  950