เปิดโครงการ "SET Social Impact Gym 2020”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) เปิดโครงการ
"SET Social Impact Gym 2020” ภายใต้แนวคิด Idea-to-I done โครงการที่มุ่งมั่นพัฒนา ผู้ประกอบธุรกิจเพื่อสังคม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ด้วยการ workshop แบบเข้มข้น ตัวต่อตัวตลอด 8 สัปดาห์ เพื่อเยียวยาปัญหาสังคม
รับฟังเสวนาในหัวข้อ "SE เข้มแข็ง ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน" จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 
 
 
 
 
 
 
ผู้เข้าชม  1113