แถลงข่าวเปิดโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect”

แถลงข่าวเปิดโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect”
 
อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนพันธมิตรจากภาคธุรกิจ ภาคสังคม และชุมชน ร่วมเปิดโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” แพลตฟอร์มความร่วมมือปลูกไม้ให้ได้ป่า ส่งเสริมการสร้างพื้นที่ป่า เพื่อสร้างสมดุลระบบนิเวศจากต้นทาง ด้วยกลไกธรรมาภิบาลเปิดเผยข้อมูล ติดตาม-เรียนรู้-ดูแล ผ่าน Application “Care the Wild”
 
 
 
 
 
 
 
ผู้เข้าชม  802