ป่าชุมชนบ้านหนองปลิง

หมู่ 7 ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

ลดแล้ง ลดพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม”

ชุมชนให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลป่าหลังการปลูก ส่งผลให้พืชพันธุ์ในพื้นที่มีอัตราการรอดตาย 
ช่วยลดปัญหาความแห้งแล้งและพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม
 
พื้นที่ปลูก : 50 ไร่
พันธุ์ไม้ที่ต้องการปลูก :
- ไม้ป่ายืนต้น เช่น ประดู่ พะยูง มะขามป้อม แดง เต็ง รัง

_________________________________________________________________________________________________________

เนื้อที่ป่าชุมชน : 1,804-0-48 ไร่
ได้รับอนุมัติจากกรมป่าไม้ : 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอนแสลบและป่าเลาขวัญ
ระยะทางจากกรุงเทพ : 164 กิโลเมตร
ระยะเวลาเดินทางจากกรุงเทพ : 2 ชั่วโมง 30 นาที
 
 
(ผู้ที่สนใจในการร่วมสร้างผืนป่าร่วมกับโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง” สร้างป่าด้วยใจ เพื่อสร้างสมดุลย์ในระบบนิเวศ
สามารถติดต่อได้ที่  ของเว็บไซต์ SET Social Impact ร่วมเป็นสื่อกลางในการสร้างป่าเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี)
ผู้เข้าชม  1174