กลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้เพียงพอ มั่นคง และแน่นอน

เป้าหมาย A2) ความยืดหยุ่นทางรายได้

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์ที่มุ่งหวังให้กลุ่มเป้าหมายมีความยืดหยุ่นในการรับความเสี่ยงในด้านการเงิน มีความมั่นคงด้านการเงินมากขึ้น หรือการเปลี่ยนแปลงสถานะทางเศรษฐกิจ

Impact Category:

เศรษฐกิจและรายได้

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล

รายงานข้อมูลการเปลี่ยนแปลง อาจเปรียบเทียบกับปีฐาน หรือ ย้อนหลังจนถึงปีก่อนเริ่มดำเนินโครงการ

 

แนวทางคำถาม

- หลังเข้าร่วมโครงการ ท่านมีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายจำเป็นหรือไม่

- หากประสบปัญหาทางการเงิน ท่านมีแหล่งเงินที่เข้าถึงได้หรือไม่ หากมีจำนวนกี่แห่ง

- ท่านมีแหล่งรายได้ จำนวนกี่ช่องทาง

SDGs:

      

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  1057