จำนวนแหล่งทุนกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้

เป้าหมาย A2) ความยืดหยุ่นทางรายได้

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์ที่มุ่งหวังให้กลุ่มเป้าหมายมีความยืดหยุ่นในการรับความเสี่ยงในด้านการเงิน มีความมั่นคงด้านการเงินมากขึ้น หรือการเปลี่ยนแปลงสถานะทางเศรษฐกิจ

Impact Category:

เศรษฐกิจและรายได้

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล

รายงานข้อมูลการเปลี่ยนแปลง อาจเปรียบเทียบกับปีฐาน หรือ ย้อนหลังจนถึงปีก่อนเริ่มดำเนินโครงการ

 

แนวทางคำถาม

- ท่านมีแหล่งทุนที่สามารถเข้าถึงได้ ยามต้องการเงินบ้างหรือไม่

SDGs:

      

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  769