คะแนนของพัฒนาการด้านร่างกายของกลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย C1)  การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและการเรียนรู้ 

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพร่างกายและการพัฒนาการของเด็กรวมถึงการทำงานเชิงรุกอย่างการป้องกันปัญหาสุขภาพผ่านการออกกำลังกาย 

Impact Category:

สุขภาพ

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล

รายงานเปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการด้านร่างกายที่เปลี่ยนแปลง ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ

 

แนวทางคำถาม

- แบบทดสอบสมรรถภาพด้านร่างกาย ตามคำแนะนำแพทย์

SDGs:

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  549