จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ริเริ่มการเล่นกีฬา

เป้าหมาย C1)  การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและการเรียนรู้   

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพร่างกายและการพัฒนาการของเด็กรวมถึงการทำงานเชิงรุกอย่างการป้องกันปัญหาสุขภาพผ่านการออกกำลังกาย 

Impact Category:

สุขภาพ

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล

รายงานทัศนคติที่เปลี่ยนแปลง ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม

 

แนวทางคำถาม

 

- ท่านได้ใช้เวลาในการเล่นกีฬาหรือมีแผนที่จะเล่นกีฬามากขึ้นบ้างหรือไม่

- แบบประเมินหลังเข้าร่วมโครงการ

 

SDGs:

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  778