จำนวนชั่วโมงการเล่นกีฬาที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย C1)  การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและการเรียนรู้ 

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพร่างกายและการพัฒนาการของเด็กรวมถึงการทำงานเชิงรุกอย่างการป้องกันปัญหาสุขภาพผ่านการออกกำลังกาย 

Impact Category:

สุขภาพ

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล

รายงานจำนวนชั่วโมงโดยเปรียบเทียบกับปีฐานหรือย้อนหลังตนถึงปีก่อนเริ่มดำเนินโครงการ

 

แนวทางคำถาม

 

- ท่านใช้เวลากี่ชั่วโมงในการเล่นกีฬาในช่วงระยะเวลา (เดือน/สัปดาห์/วัน)

 

 

SDGs:

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  536