จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่มีความมั่นใจในการเล่นกีฬามากขึ้น

เป้าหมาย C1)  การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและการเรียนรู้ 

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพร่างกายและการพัฒนาการของเด็กรวมถึงการทำงานเชิงรุกอย่างการป้องกันปัญหาสุขภาพผ่านการออกกำลังกาย

Impact Category:

สุขภาพ

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล

รายงานความมั่นใจ ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม

 

แนวทางคำถาม

 

- ท่านมีความมั่นใจในทักษะกีฬามากขึ้นหรือไม่

- แบบประเมินหลังเข้าร่วมโครงการ

 

SDGs:

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  524