จำนวนบุคคลออทิสติกที่ผ่านการอบรมกิจกรรมโครงการ

เป้าหมาย C1)  การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและการเรียนรู้ 

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพร่างกายและการพัฒนาการของเด็กรวมถึงการทำงานเชิงรุกอย่างการป้องกันปัญหาสุขภาพผ่านการออกกำลังกาย

Impact Category:

สุขภาพ

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล

รายงานจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม โดยเปรียบเทียบกับปีฐานหรือย้อนหลังจนถึงปีก่อนเริ่มดำเนินโครงการ

 

แนวทางคำถาม

 

- โครงการของท่านมีบุคคลออทิสติกเข้าร่วมเป็นจำนวนเท่าไร

 

SDGs:

  

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  680