เปิดตัวลูกบ้าน Care the Whale

Care the Whale: Climate Action Collaboration @Ratchada District

โครงการร่วม ภาคสังคม ภาคธุรกิจ ภาครัฐ  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ในย่านรัชดาภิเษก “ขยะล่องหน”

 

                    

                    

                    

                    

          

ผู้เข้าชม  1216