'SET' หยั่งราก 'Social Enterprise' ระบบนิเวศที่ต้องสร้างร่วมกัน

 

 

 

'SET' หยั่งราก 'Social Enterprise' ระบบนิเวศที่ต้องสร้างร่วมกัน

.

โจทย์ใหญ่ของ Social Enterprise คือต้องมีทั้ง S Social และ E Enterprise ธุรกิจที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม โดยใช้ความรู้ของการเป็นผู้ประกอบการ คิดหาโมเดลใหม่ที่น่าสนใจเพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

.

Social Enterprise เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการพัฒนา แต่ต้องทำร่วมกับทุกภาคส่วน รวมถึงภาคธุรกิจด้วย ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งส่งเสริม Social Enterprise ให้เติบโตอย่างเข้มแเข็ง เพื่อร่วมกันสร้างผลลัพธ์เชิงบวกทางสังคมอย่างยั่งยืน

.

ขอบคุณภาพจากรายการ TNN Startup ช่อง TNN16

.

#SET #SETSocialImpact #SETMakeitWorkforEveryone

ผู้เข้าชม  301