SET Social Impact Gym 2020 : Speech Day เวที 13 SE นำเสนอแผนธุรกิจ

 
SET Social Impact Gym 2020 : Speech Day เวที 13 SE นำเสนอแผนธุรกิจ
ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณไตรสรณ์ วรญาณโกศล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) และคุณนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมด้วยโค้ชอาสาผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ร่วมยินดีในพิธีมอบครุยเกียรติยศแก่ 13 ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) ที่นำเสนอแผนธุรกิจในงาน “Speech Day” ภายใต้โครงการ SET Social Impact Gym 2020 หลังจากได้รับการติวเข้มตลอด 8 สัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อสร้างความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจให้สามารถนำไปต่อยอด พร้อมขยายผลลัพธ์ทางสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อ 14 ต.ค. 2563
 
 
ทั้งนี้ องค์กรภาคธุรกิจที่สนใจเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับ SE ดูรายละเอียดได้ที่ www.setsocialimpact.com
 
 
ผู้เข้าชม  927