ตลาดหลักทรัพย์ฯ นำร่องปลูกไม้ในโครงการ “Care the Wild” พื้นที่ป่าดอยอินทรีย์ จ.เชียงราย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ นำร่องปลูกไม้ในโครงการ “Care the Wild” พื้นที่ป่าดอยอินทรีย์ จ.เชียงราย

.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำโดย ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ลงพื้นที่ป่าดอยอินทรีย์ ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เพื่อปลูกไม้ในโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” ซึ่งเป็นโครงการที่ผนึกภาคีองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้วยการระดมทุนปลูกต้นไม้ใหม่ ปลูกต้นไม้เสริม และส่งเสริมการดูแลต้นไม้ พร้อมติดตามการเติบโตของไม้ที่ปลูกตลอดโครงการ ด้วยหลักธรรมาภิบาลการเปิดเผยข้อมูล ติดตาม-เรียนรู้-ดูแล ผ่านแอปพลิเคชัน Care the Wild
.
ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้จัดพิธี “ทอดผ้าป่าต้นไม้ เรียนรู้ ป่า-น้ำ-อากาศ-ชุมชน” ประจำปี 2563 ณ วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ (วัดดอยอินทรีย์) และได้มีโอกาสร่วมเรียนรู้ระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมของจังหวัดเชียงรายอีกด้วย เมื่อ 17-18 ตุลาคม 2563
__
#CaretheWild #ปลูกป้อง #PlantandProtect
#SET #SETMakeitWorkforEveryone

ผู้เข้าชม  917