โครงการ “Care the Wild” โดยพันธมิตร “ธนาคารกรุงศรีอยุธยา” ลงพื้นที่ปลูกป่าชุมชนบ้านเขาหัวคน จ.ราชบุรี

โครงการ “Care the Wild” โดยพันธมิตร “ธนาคารกรุงศรีอยุธยา” ลงพื้นที่ปลูกป่าชุมชนบ้านเขาหัวคน จ.ราชบุรี
.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” ซึ่งเป็นโครงการที่ผนึก กรมป่าไม้ ภาคีหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้วยการระดมทุนปลูกต้นไม้ใหม่ ปลูกต้นไม้เสริม และส่งเสริมการดูแลต้นไม้ พร้อมติดตามการเติบโตของไม้ที่ปลูกตลอดโครงการ ด้วยหลักธรรมาภิบาล การเปิดเผยข้อมูล ติดตาม-เรียนรู้-ดูแล ผ่านแอปพลิเคชัน Care the Wild
.
โอกาสนี้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเป็นพันธมิตรในโครงการ Care the Wild โดยสนับสนุนงบประมาณปลูกป่าในโครงการและได้นำคณะอาสากรุงศรี กว่า 50 คน นำร่องปลูกไม้ จำนวน 500 ต้น ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านเขาหัวคน ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยชาวบ้านในชุมชนจะเป็นผู้ดูแลรักษาป่า และชาวบ้านยังสามารถใช้ป่าชุมชนเป็นพื้นที่ทำมาหากิน ใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ การรักษาระบบนิเวศ และพัฒนาชุมชนให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน
.
__
ผู้เข้าชม  1097