จำนวนบุคคลทั่วไปที่รับรู้ถึงความหลากหลายและเป็นปัจเจกของบุคคลออทิสติก

เป้าหมาย D1)  การสร้างความเท่าเทียมทางสังคมในกลุ่มบุคคลออทิสติก

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์เกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลออทิสติกในการพัฒนาการเยียวยาฟื้นฟูให้กลับสู่สังคมและการส่งเสริมรายได้

Impact Category:

สังคม วัฒนธรรม และอื่นๆ

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล

รายงานจำนวนประชากรที่ได้รับรู้เรื่องราวมากขึ้น ต่อปีหรือหลังจบโครงการ

 

แนวทางคำถาม

- มีประชากรในสังคมได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับความหลากหลายและเป็นปัจเจกของบุคคลออทิสติกหรือไม่

- เสียงสะท้อนของสังคมแสดงให้เห็นถึงความตระหนักที่เพิ่มขึ้นหรือไม่

SDGs:

   

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  288