จำนวนบุคคลออทิสติกที่เข้ารับการศึกษาต่อ

เป้าหมาย D1)  การสร้างความเท่าเทียมทางสังคมในกลุ่มบุคคลออทิสติก

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์เกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลออทิสติกในการพัฒนาการเยียวยาฟื้นฟูให้กลับสู่สังคมและการส่งเสริมรายได้

Impact Category:

สังคม วัฒนธรรม และอื่นๆ

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล

รายงานสถิติที่เกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบกับปีฐานหรือย้อนหลังจนถึงปีก่อนเริ่มดำเนินโครงการ

 

แนวทางคำถาม

- มีบุคคลออทิสติกที่ตัดสินใจกลับสู่ระบบการศึกษาหรือไม่ (หากมี มีกี่คน)

SDGs:

    

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  290