อัตราส่วนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการประเมินจากหน่วยงานกลางที่มีความน่าเชื่อถือต่อกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ*

เป้าหมาย D2) การเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพ

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะ และทัศนคติของกลุ่มเป้าหมาย

Impact Category:

สังคม วัฒนธรรม และอื่นๆ

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล

รายงานสัดส่วนผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการประเมินมากขึ้นหลังเข้าร่วมโครงการ

 

แนวทางคำถาม

- แบบสำรวจหลังจบโครงการ

SDGs:

 

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  296