จำนวนกิจกรรมที่นำเอาเอกลักษณ์ของชุมชนมาใช้

เป้าหมาย D4) การพัฒนาการท่องเที่ยว

เมื่อต้องการแสดงผลัพธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการพัฒนาชุมชนผ่านการท่องเที่ยว

Impact Category:

สังคม วัฒนธรรม และอื่นๆ

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล

รายงานจำนวนกิจกรรมที่นำเอาเอกลักษณ์ของชุมชนมาใช้โดยแสดงผลรวมเป็นปีหรือช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ

 

แนวทางคำถาม

- มีกิจกรรมท่องเที่ยวกี่กิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และสัมผัสภูมิปัญญาด้านทรัพยากรทางธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมบ้างหรือไม่

SDGs:

      

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  318