ความขัดแย้งและอาชญากรรมลดลง

เป้าหมาย D6) การฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาทางสังคม

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์เกี่ยวกับการทำงานด้านการป้องกันเยียวยาและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้านยาเสพติด

Impact Category:

สังคม วัฒนธรรม และอื่นๆ

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล

รายงานสถิติที่เกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบกับปีฐานหรือย้อนหลังจนถึงปีก่อนที่เริ่มดำเนินโครงการ

 

แนวทางคำถาม

- สถิติการเกิดอาชญากรรมลดลง

- หลังเข้าร่วมโครงการ ท่านมีความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นบ้างหรือไม่

SDGs:

  

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  468