จำนวนชั่วโมงที่กลุ่มเป้าหมายได้ฝึกปฏิบัติงานจริง

เป้าหมาย E1) การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้

เมื่อต้องการรายงานผลลัพธ์เกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนด้านการเรียนรู้หรือการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย

Impact Category:

การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล   

รายงานจำนวนชั่วโมงที่กลุ่มเป้าหมายได้พัฒนาตนเองมากขึ้น จากการดำเนินงานของโครงการ

 

แนวทางคำถาม

- กลุ่มเป้าหมายได้ฝึกปฏิบัติงานจริงนั้นนับเป็นเวลานานเท่าไร

SDGs:

     

 

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  489