มูลค่าทุนการศึกษาที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ

เป้าหมาย E1) การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ 

เมื่อต้องการรายงานผลลัพธ์เกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนด้านการเรียนรู้หรือการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย

Impact Category:

การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล    

รายงานมูลค่าของทุนการศึกษาที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ ต่อปีหรือภาคการศึกษา

 

แนวทางคำถาม

- ทุนการศึกษาที่กลุ่มเป้าหมายได้รับนั้นเป็นมูลค่าทุนเท่าไร

SDGs:

     

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  329