ความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย E2) การส่งเสริมการพัฒนาและการใช้สื่อการสอน

Impact Category:

การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล    

รายงานความถี่ในการเข้าร่วมโครงการของกลุ่มเป้าหมาย

 

แนวทางคำถาม

- ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมโครงการบ่อยมากแค่ไหนในการเข้าร่วมกิจกรรม

SDGs:

     

 

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  426