ระยะเวลาที่ใช้ในการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้สื่อการสอน

เป้าหมาย E2) การส่งเสริมการพัฒนาและการใช้สื่อการสอน

Impact Category:

การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล    

รายงานระยะเวลาที่ครูผู้สอนใช้ในการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้สื่อการสอน

 

แนวทางคำถาม

- ได้ใช้เครื่องมือหรือสื่อสารการสอนเข้ามาช่วยหรือไม่ ถ้าใช้คิดเป็นระยะเวลาเท่าไร

SDGs:

     

  

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  321