SET Social Impact Fair “ผ้าเปลี่ยนโลก”

 

         ชวนช้อปสินค้าหัตถกรรมทอมือในงาน SET Social Impact Fair @MBK “ผ้าเปลี่ยนโลก” ร่วมสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างโอกาสแก่ชุมชน
.
         ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบมจ. เอ็ม บี เค ชวนผู้สนใจเลือกชมเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมทอมือจาก 20 ธุรกิจเพื่อสังคมในงาน SET Social Impact Fair 2020@MBK Center “ผ้าเปลี่ยนโลก” เพื่อร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีทางสังคม สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ชุมชนทั่วประเทศ 
.
        พบสินค้าผ้าย้อมคราม ผ้าฝ้าย ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ ที่มีเสน่ห์ด้วยดีไซน์และรังสรรค์ด้วยวิถีธรรมชาติ อาทิ HEARTIST, FolkCharm, Bhukram, YANO, Art Story By Autistic Thai, IndyEko, VT Thai, Living, ฮักอีรี่ ณ เชียงราย, Craft de Quarr, SC GRAND, ประชารัฐรักสามัคคี สมุทรปราการ, DoiSter, ฝ้ายจ๋ายาใจ, ครามทอง, LARINN BY DOUBLE P เป็นต้น
.
วันที่ 13-15 พ.ย. 2563 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ลาน Center Hall ชั้น G ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
 
 
ผู้เข้าชม  1185