วันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก
วันที่ 16 พฤศจิกายนของทุกปี คือ วันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก

ชวนมารู้จัก 5 มรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของไทย สิ่งอันทรงคุณค่าที่คนไทยต้องหวงแหน ร่วมกันชื่นชม อนุรักษ์สืบต่อไปยังรุ่นลูกหลาน

 

 

 

#วันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก
#SETMakeitWorkforEveryone
#CaretheWild

ผู้เข้าชม  2743