SET Social Impact Fair 2020 @MBK Center “ผ้าเปลี่ยนโลก”

SET Social Impact Fair 2020 @MBK Center “ผ้าเปลี่ยนโลก” วันนี้-15 พ.ย. 2563
.
คุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคุณวิศาล สิปิยารักษ์ รองกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาด บมจ. เอ็ม บี เค ร่วมเปิดงาน SET Social Impact Fair 2020 @MBK Center “ผ้าเปลี่ยนโลก”
.
เปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้ 20 ธุรกิจเพื่อสังคมกลุ่มหัตถกรรมทอมือ พบสินค้าผ้าย้อมคราม ผ้าฝ้าย ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติที่มีเสน่ห์ด้วยดีไซน์และรังสรรค์ด้วยวิถีธรรมชาติ พร้อมร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีทางสังคม สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ชุมชนทั่วประเทศ
.
 
ณ ลาน Center Hall ชั้น G ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
 
ผู้เข้าชม  50