“สัญญาอันดามัน เรียบง่าย แต่มีคุณค่า” ท่องเที่ยววิถีใหม่ แบบมีความรับผิดชอบ
“สัญญาอันดามัน เรียบง่าย แต่มีคุณค่า” ท่องเที่ยววิถีใหม่ แบบมีความรับผิดชอบ
.
“Andaman Discoveries” ธุรกิจเพื่อสังคมที่เติบโตมาจากการช่วยเหลือชุมชนที่ประสบภัยสึนามิ เมื่อปี 2546 จากนั้นได้ทำงานพัฒนาชุมชนแถบอันดามันมาอย่างต่อเนื่องให้มีรายได้ สร้างอาชีพอย่างมั่นคง จึงเกิดเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรียนรู้วิถีชุมชนท้องถิ่นแถบอันดามัน 7 ชุมชน    
.
Andaman Discoveries พร้อมต้อนรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยววิถีใหม่ ร่วมรักษาวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น และดูแลธรรมชาติควบคู่ไปด้วยกัน

 

.
ขอบคุณรายการนาทีลงทุน ช่อง MCOT l 13.11.2563
___
#SETSocialImpactGYM
#SETSocialImpact
#SETSE
#AndamanPromise
 
ผู้เข้าชม  798