ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อยอดโครงการ “Care the Whale” สู่เทศบาลตำบลนาดี จ.สมุทรสาคร

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อยอดโครงการ “Care the Whale” สู่เทศบาลตำบลนาดี จ.สมุทรสาคร
.
คุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลและแชร์ประสบการณ์การบริหารจัดการขยะย่านถนนรัชดาภิเษกจากโครงการ “Care the Whale” เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรม “หนุนขยะเป็นทุน” ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน ต.นาดี จ.สมุทรสาคร พร้อมด้วย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง และเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง เมื่อ 4 ธ.ค. 2563 ณ โรงเรียนเทศบาลนาดี จ.สมุทรสาคร 
.
ทั้งนี้ เทศบาลตำบลนาดีเป็นเมืองนำร่องภายใต้ความร่วมมือของ UNESCAP-UN Habitat ในการบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) สู่ระดับท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนวาระ 2030 ในเอเชียและแปซิฟิก

 


__
#SET #CaretheWhale #SDGs #ZeroWaste #CircularEconomy

ผู้เข้าชม  941