ป่าชุมชนโคกโสกขี้หนูบ้านลำทะเมนชัย หมู่ที่ 1 บ้านใหม่ทะเมนชัย หมู่ที่ 6 บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 10 ต.ไพล อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา

"ชุมชนมีการรวมตัวกันที่เข้มแข็ง เพื่อดูแลรักษาทรัพยากรในพื้นที่ป่าชุมชน
และปกป้องพื้นที่ป่าชุมชนจากการบุกรุกครอบครองโดยผิดกฎหมาย"

  


 

พื้นที่ปลูก : 297 ไร่ (แบ่งเป็น 2 แปลง คือ 44 ไร่ กับ 253 ไร่) พื้นที่ป่ามีสภาพเป็นพื้นที่โล่ง และเส้นทางคมนาคมเข้าถึงสะดวก สามารถจัดการปลูกได้ง่าย
พันธุ์ไม้ที่ต้องการจะปลูก :
- ไม้ป่ายืนต้น ได้แก่ พะยูง ประดู่ เต็ง รัง แดง สะเดา ขี้เหล็ก
- พืชสวนเกษตร และ ไม้ผล ได้แก่ มะม่วง ฝรั่ง ส้มโอ มะขามเทศ มะขาม

__________________________________________________________________

เนื้อที่ป่าชุมชน : 2,240-2-83 ไร่
สถานะป่า : ป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562
ระยะทางจากกรุงเทพ : 368 กิโลเมตร
ระยะเวลาเดินทางจากกรุงเทพ : 5 ชั่วโมง 12 นาที

__________________________________________________________________

การดูแลป่า

1. ชุมชนให้ความสำคัญในการปลูกและดูแลปกป้องต้นไม้ที่ปลูกให้เป็นป่าที่สมบูรณ์ ทั้งการเตรียมการกำจัดวัชพืชหน้าดิน ด้วยการไถกลบ การปรับปรุงดินและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วยอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก เพื่อเพิ่มความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารพืชและความสามารถในการอุ้มน้ำแก่ดิน เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดินทำให้ดินมีการเกาะยึดตัวดีขึ้น
2 . การบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมเพื่อให้การใช้น้ำเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ เช่น การให้น้ำแบบหยด หรือขุดสระเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดน้ำ

 

(ผู้ที่สนใจในการร่วมสร้างผืนป่าร่วมกับโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง” สร้างป่าด้วยใจ เพื่อสร้างสมดุลย์ในระบบนิเวศ
สามารถติดต่อได้ที่ 
 ของเว็บไซต์ SET Social Impact ร่วมเป็นสื่อกลางในการสร้างป่าเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี)

 

ผู้เข้าชม  1181