ป่าชุมชนตำบลสหกรณ์นิคม

บ้านสหกรณ์นิคม หมู่ที่ 1 บ้านสะพานลาว หมู่ที่ 2 บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 3 บ้านดินโส หมู่ที่ 4 บ้านห้วยสมจิตร
หมู่ที่ 5 บ้านสองงาน 
หมู่ที่ 6 ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

“ป่าชุมชนที่อุดมไปด้วยความหลากหลายสมบูรณ์ทางชีวภาพ”

 

พื้นที่ปลูก : 20 ไร่ ประชาชนมีความร่วมมือดูแลรักษาป่า และเป็นป่าชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพสูง สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้
พันธุ์ไม้ที่ต้องการจะปลูก :
- ไม้ป่ายืนต้น ได้แก่ สัก ประดู่ แดง มะค่าโมง ยางนา มะขามป้อม ตะเคียน พฤกษ์ ไผ่ พะยูง หว้า เสลา อินทนิลน้ำ
- พืชวนเกษตร และไม้ผล ได้แก่ เงาะ สะตอ คะเนียง ทุเรียน ลองกอง มังคุด มะไฟ ขนุน ส้มโอ

__________________________________________________________________

เนื้อที่ป่าชุมชน : 1,865-1-99 ไร่
สถานะป่า : ป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562
ระยะทางจากกรุงเทพ : 287 กิโลเมตร
ระยะเวลาเดินทางจากกรุงเทพ : 4 ชั่วโมง 28 นาที

__________________________________________________________________

การสนับสนุนจากองค์กรภาคธุรกิจ

Care the Wild “ปลูกป้อง” รีบปลูก จับมือพันธมิตร บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล (GGC)  ขับเคลื่อนเพิ่มพื้นที่ป่า 20 ไร่  แปลงที่ 4  ของฤดูปลูกปี 65 เพิ่มพูนความสมบูรณ์ระบบนิเวศ ส่งเสริมการท่องเที่ยว  ณ ป่าชุมชนตำบลสหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  

คุณวโรภาส กิมชูวาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพาณิชยกิจ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารของ บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล (GGC)  ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ให้ได้ผืนป่ากับพันธมิตร ทีมผู้บริหารของกรมป่าไม้ คุณนันทนา บุณยานันต์  ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน  ประทีป เอกฉันท์ ผู้อำนวยศูนย์ป่าไม้กาญจนบุรี  คุณประลอง ดำรงด์ไทย อดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะทำงานพิจารณาพื้นที่ปลูกป่า ในโครงการ Care the Wild  พร้อมด้วยชุมชนศักยภาพ เจ้าของรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ “รักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2561

     

 

GGC ผู้บุกเบิกด้านผลิตภัณฑ์โอลีโอเคมี (ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพจากน้ำมันพืชหรือไขมันสัตว์) ในประเทศไทย ร่วมปลูกต้นไม้ 4,000 ต้น บนพื้นที่ 20 ไร่ บริเวณป่าชุมชนตำบลสหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติที่มีชื่อเสียง ตั้งในพื้นที่แหล่งต้นน้ำชุมชนห้วยดินโส  มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น หญ้าถอดปล้อง 400 ล้านปี ปูร้อยสี จักจั่นงวงช้าง ต้นไทรขนาดใหญ่ ดงตาว ดงจันผา และสัตว์ป่ามากมาย และมีไฮไลท์ คือ อุโมงค์ 3 มิติ ยาว 2,400 เมตร ที่ขับรถทะลุไปอีกช่องอุโมงค์ที่เป็นเหมืองตะกั่วเก่าได้  นับเป็นการเพิ่มความสมบูรณ์ของระบบนิเวศเพื่อรองรับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ซึ่งสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

Care the Wild “ปลูกป้อง” รีบปลูก แปลงที่ 4 นี้ได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวรวมแล้วกว่า 128 ไร่ และยังมีการปลูกต่อเนื่องกว่า 200 ไร่ในฤดูปลูกปีนี้ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

(ผู้ที่สนใจในการร่วมสร้างผืนป่าร่วมกับโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง” สร้างป่าด้วยใจ เพื่อสร้างสมดุลย์ในระบบนิเวศ
สามารถติดต่อได้ที่ 
 ของเว็บไซต์ SET Social Impact ร่วมเป็นสื่อกลางในการสร้างป่าเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี)

ผู้เข้าชม  930