ป่าชุมชนตำบลสหกรณ์นิคม

บ้านสหกรณ์นิคม หมู่ที่ 1 บ้านสะพานลาว หมู่ที่ 2 บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 3 บ้านดินโส หมู่ที่ 4 บ้านห้วยสมจิตร
หมู่ที่ 5 บ้านสองงาน 
หมู่ที่ 6 ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

“ป่าชุมชนที่อุดมไปด้วยความหลากหลายสมบูรณ์ทางชีวภาพ”

 

พื้นที่ปลูก : 20 ไร่ ประชาชนมีความร่วมมือดูแลรักษาป่า และเป็นป่าชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพสูง สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้
พันธุ์ไม้ที่ต้องการจะปลูก :
- ไม้ป่ายืนต้น ได้แก่ สัก ประดู่ แดง มะค่าโมง ยางนา มะขามป้อม ตะเคียน พฤกษ์ ไผ่ พะยูง หว้า เสลา อินทนิลน้ำ
- พืชวนเกษตร และไม้ผล ได้แก่ เงาะ สะตอ คะเนียง ทุเรียน ลองกอง มังคุด มะไฟ ขนุน ส้มโอ

__________________________________________________________________

เนื้อที่ป่าชุมชน : 1,865-1-99 ไร่
สถานะป่า : ป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562
ระยะทางจากกรุงเทพ : 287 กิโลเมตร
ระยะเวลาเดินทางจากกรุงเทพ : 4 ชั่วโมง 28 นาที

__________________________________________________________________

การดูแลป่า

1.พื้นที่ปลูกป่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง (การมีชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดทั้งพืชและสัตว์มาอยู่ร่วมกัน) อยู่ใกล้ชุมชนที่เส้นทางคมนาคมสะดวกในการดูแล ทั้งการปลูกและบำรุงรักษา

 

(ผู้ที่สนใจในการร่วมสร้างผืนป่าร่วมกับโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง” สร้างป่าด้วยใจ เพื่อสร้างสมดุลย์ในระบบนิเวศ
สามารถติดต่อได้ที่ 
 ของเว็บไซต์ SET Social Impact ร่วมเป็นสื่อกลางในการสร้างป่าเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี)

ผู้เข้าชม  416