ป่าชุมชนบ้านหลังเขา

บ้านหลังเขา หมู่ที่ 6 ต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

“ป่าศักยภาพพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ”

 

พื้นที่ปลูก : 20 ไร่ พื้นที่ปลูกป่าอยู่ในพื้นที่ป่าชุมชน ได้รับการดูแลจากคณะกรรมการ และราษฎร อยู่ใกล้ชุมชนและบ่อบาดาล
สามารถเข้าไปบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกได้สะดวก
พันธุ์ไม้ที่ต้องการจะปลูก :
- ไม้ป่ายืนต้น ได้แก่ มะค่าโมง พะยูง ประดู่ แดง
- พืชวนเกษตร และไม้ผล ได้แก่ มะม่วง เงาะ ขนุน มะขาม มะพร้าว

__________________________________________________________________

เนื้อที่ป่าชุมชน : 2,670-0-79 ไร่
สถานะป่า : ป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562
ระยะทางจากกรุงเทพ : 171 กิโลเมตร
ระยะเวลาเดินทางจากกรุงเทพ : 2 ชั่วโมง 42 นาที

__________________________________________________________________

การดูแลป่า 
1.ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีคณะกรรมการป่าชุมชนที่ให้ความสำคัญในการดูแลการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่า และกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนร่วมกันอย่างเหมาะสม และการอยู่ใกล้แหล่งน้ำทำให้ได้เปรียบในการดูแลต้นไม้ให้รอดและเป็นป่าที่สมบูรณ์ในอนาคต

 

(ผู้ที่สนใจในการร่วมสร้างผืนป่าร่วมกับโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง” สร้างป่าด้วยใจ เพื่อสร้างสมดุลย์ในระบบนิเวศ
​ สามารถติดต่อได้ที่ 
 ของเว็บไซต์ SET Social Impact ร่วมเป็นสื่อกลางในการสร้างป่าเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี)

ผู้เข้าชม  367