ป่าชุมชนบ้านหลังเขา

บ้านหลังเขา หมู่ที่ 6 ต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

“ป่าศักยภาพพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ”

 

พื้นที่ปลูก : 20 ไร่ พื้นที่ปลูกป่าอยู่ในพื้นที่ป่าชุมชน ได้รับการดูแลจากคณะกรรมการ และราษฎร อยู่ใกล้ชุมชนและบ่อบาดาล
สามารถเข้าไปบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกได้สะดวก
พันธุ์ไม้ที่ต้องการจะปลูก :
- ไม้ป่ายืนต้น ได้แก่ มะค่าโมง พะยูง ประดู่ แดง
- พืชวนเกษตร และไม้ผล ได้แก่ มะม่วง เงาะ ขนุน มะขาม มะพร้าว

__________________________________________________________________

เนื้อที่ป่าชุมชน : 2,670-0-79 ไร่
สถานะป่า : ป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562
ระยะทางจากกรุงเทพ : 171 กิโลเมตร
ระยะเวลาเดินทางจากกรุงเทพ : 2 ชั่วโมง 42 นาที

__________________________________________________________________

การสนับสนุนจากองค์กรภาคธุรกิจ

 

 

Care the Wild “ปลูกป้อง”  รีบปลูก แปลงที่ 5 ของฤดูปลูกปี 65 ผนึก บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่า 10 ไร่
ณ ป่าชุมชนบ้านหลังเขา อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี รวมพื้นที่ปลูกแล้ว 138 ไร่ พร้อมเดินหน้าปลูกเพิ่มต่อเนื่องเกือบ 200 ไร่ ในฤดูปลูกปีนี้

คุณวุฒิ วิพันธ์พงษ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณอัศวิน รองหานาม รองประธานสายงานจัดซื้อจัดจ้าง
คุณพงษ์ลดา อินทวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ 
ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม นำทีมพนักงาน บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)” (ASW) กว่า 30 คน  และพันธมิตร
คุณนงรัก งามวิทย์โรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์ฯ  ทีมผู้บริหารของกรมป่าไม้ คุณนันทนา บุณยานันต์  ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน  คุณประทีป เอกฉันท์ 
ผู้อำนวยศูนย์ป่าไม้กาญจนบุรี และชุมชนเข้มแข็ง นำทีมโดยประธานกรรมการป่าชุมชน ธนกรณ์ รุ่งเรือง
ร่วมกิจกรรมนำร่องปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า 10 ไร่ ณ ป่าชุมชนบ้านหลังเขา อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

 

 

 

ASW  ดำเนินธุรกิจโครงการที่อยู่อาศัยบ้านและคอนโดมีเนียม ภายใต้แบรนด์  Atmoz, Kave, Modiz, Wynn เป็นต้น ด้วยแนวคิด “GrowGreen”
คือวิถีการดำเนินธุรกิจที่เกิดจากความตั้งใจในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสังคมที่เกื้อหนุนให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี และยั่งยืน สนับสนุนโครงการ Care the Wild เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

     

 

 

สร้างระบบนิเวศที่สมดุลและประโยชน์ในการลดปัญหาโลกร้อน  20 ไร่ ณ ป่าชุมชนบ้านหลังเขา โดยเริ่มปลูกในปีนี้ 10 ไร่ และปลูกต่อเนื่องอีก 10 ไร่
ในฤดูปลูกของปีหน้า สอดรับกับแนวคิดและวิถีการดำเนินธุรกิจ และยังสร้างประโยชน์ให้เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติแก่ชุมชนในระยะยาวอีกด้วย

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

(ผู้ที่สนใจในการร่วมสร้างผืนป่าร่วมกับโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง” สร้างป่าด้วยใจ เพื่อสร้างสมดุลย์ในระบบนิเวศ
​ สามารถติดต่อได้ที่ 
 ของเว็บไซต์ SET Social Impact ร่วมเป็นสื่อกลางในการสร้างป่าเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี)

ผู้เข้าชม  1118