ป่าชุมชนบ้านทุ่งมงคล

หมู่ที่ 6 ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน

“ชุมชนที่มีความเข้มแข็งในด้านการรักษา ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ”


พื้นที่ปลูก : 30 ไร่ พื้นที่ป่าอยู่ใกล้ชุมชน ชาวบ้านสามารถเข้าไปดูแลได้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว
พันธุ์ไม้ที่ต้องการจะปลูก :
- ไม้ป่ายืนต้น ประเภทต้นไม้ ได้แก่ ไม้ประดู่ ไม้มะค่าโมง ไม้พยุง ไม้ยางนา ไม้สัก มะขามป้อม ไผ่ลวก
- พืชวนเกษตร และ ไม้ผล ประเภทต้นไม้ ได้แก่ มะม่วง มะขามเปรี้ยวฝักยักษ์ มะม่วงหิมพานต์ ไผ่ซางหม่น ไผ่ลวก ลิ้นจี่ ลำไย อโวคาโด้

__________________________________________________________________

เนื้อที่ป่าชุมชน : 225 ไร่
สถานะป่า : ป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562
ระยะทางจากกรุงเทพ : 615 กิโลเมตร
ระยะเวลาเดินทางจากกรุงเทพ : 8 ชั่วโมง 38 นาที

 

(ผู้ที่สนใจในการร่วมสร้างผืนป่าร่วมกับโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง” สร้างป่าด้วยใจ เพื่อสร้างสมดุลย์ในระบบนิเวศ
​ สามารถติดต่อได้ที่ 
 ของเว็บไซต์ SET Social Impact ร่วมเป็นสื่อกลางในการสร้างป่าเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี)

ผู้เข้าชม  511