โครงการ Care the Whale ก้าวสู่ปี 2 จัด Climate Care Forum “Survive Climate Tipping Point” สู้วิกฤตโลกร้อน

 

โครงการ Care the Whale ก้าวสู่ปี 2 จัด Climate Care Forum “Survive Climate Tipping Point” สู้วิกฤตโลกร้อน

     โครงการ Care the Whale “ขยะล่องหน” เดินหน้าสู่ปีที่ 2 จัดงาน Climate Care Forum “Survive Climate Tipping Point” ชวนทุกภาคส่วนร่วมหาทางออกสู้วิกฤตโลกร้อน โดยมี คุณวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Survive Climate Tipping Point” ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยเสวนา “ขยะล่องหน : ถอดบทเรียน สู้โลกร้อน” ที่มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองหาทางออกจากการถอดบทเรียนการบริหารจัดการขยะ ทั้งบริบทภาคกำกับ ภาคธุรกิจ ภาคชุมชน เมื่อ 17 ก.พ. 2564 

     โครงการ Care the Whale ปี 2 ต่อยอดจากพื้นที่ต้นแบบการบริหารจัดการขยะย่าน ถ.รัชดาภิเษก ขยายสู่ความร่วมมือนอกย่าน โดยตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับพันธมิตรและเครือข่ายกว่า 30 องค์กร ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการบริหารจัดการขยะแล้ว 4,268,495.04 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า พร้อมพัฒนา Climate Care Calculator Digital Platform เครื่องมือช่วยบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook: Care the Whale

 

#CaretheWhale
#ขยะล่องหน
#กำจัดขยะให้หายไปร่วมหาทางใช้ให้ถึงที่สุด

 

ผู้เข้าชม  902