Climate Care Forum #1


โครงการ Care the Whale “ขยะล่องหน” ชวนภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคสังคม และคนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนประสบการณ์และ ร่วมหาทางออกจัดการสิ่งแวดล้อมด้านบริหารจัดการขยะ เพื่อทำให้ขยะไม่ใช่ขยะ กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ผู้นำต้นแบบด้านการจัดการขยะ และนักธุรกิจเพื่อสังคมรุ่นใหม่ ในงาน Climate Care Forum #1 "Survive Climate Tipping Point"
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. – 16.00 น. ผ่าน Facebook Live: SET Thailand, SET Social Imapact, Care the Whale


 

#CaretheWhale
#ขยะล่องหน
#กำจัดขยะให้หายไปร่วมหาทางใช้ให้ถึงที่สุด
ผู้เข้าชม  1014