Care the Whale - พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

"ผู้ที่คัดแยกขยะ จะได้อนิสงค์ 5 ประการ มนุษย์รักใคร่ เทวดารักใคร่ มีความสุขใจ
ได้ทำตามคำสอนพระพุทธเจ้า และวิมานบนสวรรค์เกิดนั่นคือได้เห็นโทษของขยะที่ทำให้เกิดมลพิษ เห็นคุณของขยะ เช่นเอาไปรีไซเคิลสร้างธุรกิจได้"
 
 
 
 
 
 
 
พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
เจ้าอาวาสวัดจากแดง
จังหวัดสมุทรปราการ
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.setsocialimpact.com/carethewhale
__
ผู้เข้าชม  1106