Care The Whale - ดร.ไชยยศ บุญญากิจ

"การขับเคลื่อน Green procurement และ Circular Economy

ทำให้บรรลุเป้าหมายในการลดขยะได้เร็วยิ่งขึ้นและตอบโจทย์นโยบายประเทศ"

 
ดร.ไชยยศ บุญญากิจ
รองประธานเครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทย

__


#carethewhale
#ขยะล่องหน
#กำจัดขยะให้หายไปร่วมหาทางใช้ให้ถึงที่สุด 

ผู้เข้าชม  1025