Care the Whale - TV Direct

"บริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโครงการ Care the Whale ขยะล่องหน ร่วมสร้างความร่วมมือการแยกขยะ ทำให้ขยะในองค์กรมีความคงที่และลดลง ให้ความรู้แก่พนักงานในบริษัท สร้างความหมายของขยะให้เปลี่ยนไป ผลลัพธ์ที่ได้คือพนักงานแม่บ้านมีความสุขและมีรายได้จากการขายขยะ"

 

ทรงพล ชัญมาตรกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด (มหาชน)__
#carethewhale #ขยะล่องหน #กำจัดคำว่าขยะให้หายไปร่วมหาทางใช้ให้ถึงที่สุด

ผู้เข้าชม  805