Care the Whale - ดร.ไชยยศ บุญญากิจ

“การจะรับผิดชอบต่อโลกใบนี้ เรื่อง Mindset เป็นเรื่องที่สำคัญและใหญ่ที่สุด นั่นคือ การบริโภคเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ถึงจะเป็นประโยชน์”


 

ดร.ไชยยศ บุญญากิจ
รองประธานเครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทย
ผู้เข้าชม  1109