Care the Whale - คุณสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล

"อยากให้ทุกคนมองว่าขยะพลาสติกคือวัตถุดิบ อย่ามองเป็นขยะ เพราะถ้าคุณมองเป็นวัตถุดิบเมื่อไร เมื่อนั้นก็อยากจะเก็บและเอามาแปรรูปให้มีคุณค่าขึ้นมา"

 

คุณสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)

__


#carethewhale
#ขยะล่องหน
#กำจัดคำว่าขยะให้หายไปร่วมหาทางใช้ให้ถึงที่สุด

ผู้เข้าชม  927