Care the Whale - คุณจิรโรจน์ พจนาวราพันธุ์

"ปัจจุบันขยะแฟชั่นและสิ่งทอมีมากถึง 70 ล้านตันต่อปี ส่งผลให้ปริมาณขยะมีมากขึ้นถึง 30% การบริจาค เช่าซื้อ หรือส่งต่อเสื้อผ้าให้แก่ผู้ที่ต้องการ ถือว่าเป็นการรีไซเคิลอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งก่อให้เกิดกระบวนการลดปริมาณขยะสิ่งทอในสังคม"

 

คุณจิรโรจน์ พจนาวราพันธ์ุ
กรรมการผู้จัดการบริษัท แสงเจริญแกรนด์ จำกัด
และผู้ก่อตั้งบริษัท วีทีไทย จำกัด
__
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.setsocialimpact.com/carethewhale
__
#carethewhale​
#ขยะล่องหน​
#กำจัดขยะให้หายไปร่วมหาทางใช้ให้ถึงที่สุด
ผู้เข้าชม  979