Care the Whale - SET THAILAND

"ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริหารจัดขยะ Zero waste to landfill สร้างความรู้แก่พนักงาน รณรงค์ไม่ให้สร้างขยะโดยไม่จำเป็น 
แต่เมื่อเกิดขยะขึ้นแล้ว ก็จะต้องแยกขยะให้ถูกประเภท และนำไปรีไซคเคิล ทำให้การจัดการขยะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น"

 

คุณกีรติ โกสีย์เจริญ
Executive Vice President-Head of Accounting & Finance Group
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

__
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.setsocialimpact.com/carethewhale
__
#carethewhale
#ขยะล่องหน
#กำจัดขยะให้หายไปร่วมหาทางใช้ให้ถึงที่สุด
ผู้เข้าชม  1229