Care the Whale - คุณนพเก้า สุจริตกุล

"สิ่งที่เราทุกคนได้จากโครงการ คือความสามารถในการจัดทำกระบวนการคัดแยกขยะ จากต้นทางถึงปลายทาง โดยมี Platform การจัดการขยะและการคำนวณปริมาณการลด Carbon Footprint ทำให้เกิดการคัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพ"

 

 

คุณนพเก้า สุจริตกุล
ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

__
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.setsocialimpact.com/carethewhale
__
#carethewhale
#ขยะล่องหน
#กำจัดคำว่าขยะให้หายไปร่วมหาทางใช้ให้ถึงที่สุด
ผู้เข้าชม  1254