อย่าให้วาฬตายเพราะขยะพลาสติก

อย่าให้วาฬตายเพราะขยะพลาสติก

     วาฬบรูด้าแพร่กระจายทั้งในฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย ล่าสุดน้องวาฬบรูด้าได้รับการประกาศให้เป็นสัตว์ป่าสงวนลำดับที่ 16 ของประเทศไทย

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ประเมินว่า ในทะเลไทยมีวาฬบรูด้าเพียง 50-70 ตัว และก็เป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ จากการหายไปของแหล่งอาหาร

การสูญเสียที่อยู่อาศัย การติดอวนประมง การเลี้ยวชนของเรือ มลพิษทางเสียง มลพิษทางน้ำ อุณหภูมิที่สูงขึ้นของน้ำทะเล รวมไปถึงขยะพลาสติกที่มนุษย์ผลิตกันอยู่ทุกวัน

 

         ในทุก ๆ ปี ขยะพลาสติกมากกว่า 11 ล้านเมตริกตันถูกทิ้งลงทะเล ซึ่งมีตัวเลขที่พบว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ใต้ท้องทะเล 100,000 ตัว ต้องจบชีวิตลงด้วยขยะพลาสติกทุกปี โดย 59% ของวาฬได้รับผลกระทบจากขยะเหล่านี้  ในประเทศไทยเราเองก็มีปัญหาขยะทางทะเลมากเป็นอันดับที่ 6 ของโลก มีสัตว์ทะเลกินขยะพลาสติกจนทำให้ระบบทางเดินอาหารล้มเหลวจนเสียชีวิต

         แล้วถ้าเราสูญเสียวาฬไป จะเกิดอะไรขึ้น? ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าวาฬสำคัญต่อระบบนิเวศใต้ท้องทะเลมากทั้งในขณะที่น้องกำลังมีชีวิตและไม่มีชีวิต

วาฬบางชนิดที่เป็นสัตว์นักล่า ถ้าน้องหายไปจากระบบนิเวศใต้ท้องทะเลความสมดุลใต้น้ำอาจหายไป  อีกทั้ง ตลอดทั้งชีวิตของวาฬสามารถกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ในตัวได้เท่ากับต้นไม้ 1,000 ต้น น้องวาฬจึงเป็นสัตว์อีกชนิดที่สามารถช่วยเราต่อสู้กับปัญหาโลกร้อนได้

     มากไปกว่านั้น เมื่อวาฬเสียชีวิต และจมลงใต้น้ำ ซากวาฬที่จมไปตายใต้ท้องทะเลสามารถเป็นแหล่งอาหารชั้นดีให้กับสิ่งมีชีวิต และสัตว์กินของเน่าเสียที่อาศัยอยู่ด้านล่าง และกลายมาเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลลึก ซึ่งหลายชนิดนั้นสามารถพบเจอได้แค่บริเวณซากวาฬเท่านั้นได้ด้วย

.

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน มีวาฬที่เสียชีวิตจากการกินขยะพลาสติกจำนวนมากจนป่วยตาย และมาเกยตื้นตายก่อนวัยอันควร ไม่ได้ตายและจมลงใต้น้ำตามธรรมชาติ ซึ่งทุกคนรู้ไหมว่า การที่ซากวาฬเหล่านี้ลอยมาเกยตื้น น้องกลับสร้างปัญหาให้กับผู้คนบนบกได้ เพราะวาฬเหล่านี้จะย่อยสลายด้วยการระเบิดตัวเอง ก๊าซที่อัดอยู่ด้านใน บวกกับความร้อนจากภายนอกทำให้วาฬระเบิดตัวเองออกมา ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจาย ซากวาฬ และสิ่งที่อยู่ข้างในสามารถปลิวไปไกลหลายเมตร สร้างความเสียหาย และความสกปรกต่อผู้คนในบริเวณเต็มไปหมด

.

ผลสุดท้าย วาฬที่ถูกมนุษย์รบกวน และต้องมาจบชีวิตลงก่อนวัยอันควรก็อาจย้อนกลับมาสร้างความลำบากต่อการเป็นอยู่ของมนุษย์เราอยู่ดี ดังนั้นมาร่วมกันทำให้ขยะล่องหน ลดใช้ขยะ และแยกให้ถูกถังกันดีกว่า อย่าปล่อยพลาสติกไปสร้างมลพิษในน้ำให้วาฬป่วยตาย และเกยตื้นเลย

.

 

#carethewhale

#ขยะล่องหน

#กำจัดคำว่าขยะให้หายไปร่วมหาทางใช้ให้ถึงที่สุด

 

Source

https://km.dmcr.go.th/th/c_250/d_9775  - กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง: “สถานภาพวาฬบรูด้าในไทย”

 

https://savethewhales.org/threatened-and-endagered/ - Save the Whales: “Threatened and Endangered”

 

https://www.reference.com/pets-animals/happens-whales-become-extinct-1395eb52d7b77b63 - Reference: “What Happens If Whales Become Extinct?”

 

https://www.condorferries.co.uk/plastic-in-the-ocean-statistics - Condorferries: “Plastic On The Ocean statistics”

 

https://www.worldwildlife.org/stories/whales-and-the-plastics-problem  - WWF “Whales and the plastics problem”

 

https://www.facebook.com/environman.th/posts/3428808120580944/ - Environman: “วาฬช่วยลดโลกร้อนได้”

 

https://www.wwf.or.th/our_news/our_blog_th/?uNewsID=356063 - WWF: “วาฬบรูด้า พี่ใหญ่ใจดีแห่งผืนทะเลไทย”

ผู้เข้าชม  7305