วันป่าชุมชนชายเลนไทย (Thai Mangrove Community Forests Day)

 
12 เมษายน วันป่าชุมชนชายเลนไทย (Thai Mangrove Community Forests Day)
 
ช้างน้อย "ปลูกป้อง" จากโครงการ Care the Wild : Plant & Protect ชวนรู้ถึง 5 ประโยชน์ของการอนุรักษ์ป่าชายเลน ระบบนิเวศที่รักษาสมดุลทางทะเล เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล ทำหน้าที่ป้องกันการพังทลายของหน้าดินชายฝั่งทะเล
รวมถึงการช่วยกรองของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ที่สำคัญคือเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้กับชั้นบรรยากาศ
.
ร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้ไม่ให้สูญหาย และเพิ่มพื้นที่สีเขียวกับโครงการ Care the Wild : Plant & Protect ได้ง่าย ๆ ผ่านทาง Application “CARE THE WILD”
.
องค์กรที่สนใจร่วมปลูกต้นไม้ให้ได้ป่าติดต่ออีเมล์ : carethewild@set.or.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.setsocialimpact.com/carethewild
.
#CARETHEWILD
#ปลูกป้อง
#PlantandProtect
ผู้เข้าชม  2412