การได้รับเงินสนับสนุน เพื่อประกอบธุรกิจเพื่อสังคม ดีมีสุข Angel Investor ปีที่ 1การได้รับเงินสนับสนุน เพื่อประกอบธุรกิจเพื่อสังคม ดีมีสุข 
Angel Investor ปีที่ 1
 
     บริษัท ดีมีสุข (ไม่) จำกัด ได้มีโอกาส นำเสนอแผนธุรกิจเพื่อสังคม ทั้ง Pitch บนเวที, Personal Pitch กับนักการเงินและนักลงทุน ประสบการณ์การนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อสังคม จึงไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนที่เป็น Investor ที่ต้องต่อรองเรื่องผลประโยชน์จากการลงทุน หรือ ROI (Return on Investment)
     
     ปีที่แล้วก่อนเกิด Covid-19 ทดลองนำเสนอการสนับสนุนเงินทุนจากกลุ่มลูกค้าที่เป็นครอบครัวดีมีสุข ที่เป็นสมาชิกดีมีสุข สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนของเรา เป็นแรงกำลังใจสนับสนุนในสิ่งที่เราทำมาโดยตลอด ระยะเวลา 2 ปี ที่มีเงินเก็บฝากธนาคารในรูปแบบออมทรัพย์หรือฝากประจำ แล้วจัดสรรบางส่วนมาลงทุนกับดีมีสุข
     ความเชื่อมั่น และแผนธุรกิจที่ดี บวกกับความสัมพันธ์ที่ต้องการเกื้อกูลกันในสังคม เป็นสิ่งที่เกินความคาดหมายที่องค์กรเราได้รับ มีหลายๆ เคสที่ทำให้เกิดความประทับใจในการสนับสนุนองค์กรของเรา ยิ่งช่วงสถานการณ์ Covid รอบแรก ที่ได้รับผลกระทบมากพอสมควร จนเป็นหนึ่งในโครงการ 100 HERO partner Angel Investor ที่มองถึงคุณค่าทางสังคมเป็นหลักในการลงทุน หรือ SROI ทั้งที่ผู้สนับสนุนเงินทุนเหล่านี้ไม่ได้รู้จักคำว่า SROI ด้วยซ้ำไป
องค์กรเราเลือกบริหารโดยหลัก Income Statement ที่ต้องหารายได้มาเลี้ยงองค์กรให้อยู่ได้ เงินลงทุนที่ได้นำไปลงทุนกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน, หาช่องทางตลาดเพื่อความยั่งยืน พัฒนาระบบโลจิสติกส์ และพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อรองรับการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ร่วมพัฒนาต่อไป
 
เราขอขอบคุณเรื่องราวความประทับใจใน 100 HERO partner กับ Angel Investor ดีมีสุข ทุกท่าน 
 
 
 
 
 
#100HEROpartner #AngelInvestorดีมีสุข #ดีมีสุข #ดีมีสุขไม่จำกัด
ผู้เข้าชม  1530